donderdag 19 september 2019

Uitstap naar de boomgaard

                                         Op weg naar de boomgaard
Met een kar vol appels en peren terug op school :)

donderdag 12 september 2019

De gang van zaken in de berenklas

In onze klas werken we met thema's.
Een thema uitwerken kan een week of soms twee weken duren ( naargelang het onderwerp )
Zo wordt er rekening gehouden met de interesse van de kleuters. Op hun eigen tempo en al spelend zullen we in onze klas veel leren en ontdekken...

De voormiddag : 

 • tijdens het onthaal is er dagelijks een praatronde
 • Na de praatronde volgt een klassikale activiteit : een wiskundig initiatiespel , taalspelletjes , waarnemingen , een godsdienstmomentje , versje of liedje aanleren enz... 
 • Daarna wordt de klas verdeeld in groepjes 
   - de begeleide groep : knutselen, kleven , schilderen , boetseren , ICT , handvaardigheid : de verschillende technieken worden geoefend. De creativiteit en fantasie van de kinderen staan centraal !

   - de zelfstandige groepjes : tekenen , een speelwerkblaadje maken naar keuze , prikkaartjes ...

   - de speelgroepen of het vrij spel : de zandtafel, timmerhoek , poppenhoek , winkeltje , klein constructiemateriaal , bouw- en autohoek , de poppenkast , boekenhoek , de teken- en schrijfhoek ,  gezelschapsspelenhoek, puzzelhoek , de luister en muziek hoek , de computer en I-pad hoek , de professor hoek , de ontdekhoek , spel in de binnen- en buitenspeelplaats ...
 • Speeltijd van 10.15 u tot 10.30 u 
Na het werken en spelen wordt alles netjes opgeruimd en komen we samen in de kring om de voormiddag af te sluiten met een spelletje , verhaaltje , reflectiemomentje.

Middagpauze van 11.45 u tot 13. uur 

De namiddag : 
 • Onthaal , kort praatje in de kring
 • de groepjes van de voormiddag wisselen we om.
 • speeltijd van 14.40 tot 14.55 u
Na de speeltijd ruimen we onze klas netjes op en ronden we de dag af met een gesprekje over de voorbije activiteiten en belevenissen ( evaluatie van de dag )

De school is uit om 15.45 u en op vrijdag om 15 u.


Enkele terugkerende , wekelijkse activiteiten : 
 1. Op dinsdagvoormiddag : turnles van 8.35 u tot 9.25 u
 2. op dinsdagnamiddag : schrijfdans ( gegeven door juf Sarah )
 3. op woensdag mogen de kinderen " een speelgoedje " meebrengen van thuis
 4. op donderdagvoormiddag :  Zelfstandig werken in de werkmap . Turnles van 9.25 u tot 10.15 u gevolgd door initiatie Frans ( gegeven door juf Martine ). Donderdagnamiddag komt juf Isabelle in onze klas 
 5. op vrijdagnamiddag ronden we de week af met een verrassingsmoment en dans ( de kinderen mogen een cd meebrengen / liefst naamtekenen )
Elke dag heeft een specifieke kleur.

Maandag : geel 
Dinsdag : rood
Woensdag : blauw
Donderdag : oranje 
Vrijdag : groen 
Zaterdag en zondag : wit 


In de berenklas werken we ook met " moetjes "
Deze moetjes kunnen variëren : knutselen , puzzelen , wiskundige spelen , taalspelletjes ...
Als de moetjes volbracht zijn , krijgen de kleuters een sticker of berenstempel.
Het doel hiervan is : 
 1. kleuters leren hun werkje zelfstandig in te plannen
 2. ontwikkelen  een goede werkhouding 
 3. proberen zo goed mogelijk hun werkje uit te voeren 
 4. geconcentreerd werken 
 5. Tijd : weten hoeveel tijd ze ervoor krijgen en binnen één week ' dit te vervullen 
Naast deze " moetjes " zijn er natuurlijk ook heel veel " magjes "..

Wie zich geroepen voelt om speelmama / speelpapa te zijn in onze klas is van harte welkom ! Deze taak is heel eenvoudig , u kunt een uurtje komen spelen met een groepje van ongeveer 4 kleuters. Dit kan een gezelschapsspel zijn die u van thuis kan meebrengen ...of laat je fantasie maar de vrije loop 
Iedereen is in onze berenklas van harte welkom , ook de grootouders , tantes of ooms ...

Lieve groetjes , juf Ann 


dinsdag 3 september 2019

Van harte welkom in de berenklas

Beste ouders,

Ik wil jullie én speciaal ' jullie kinderen " van harte welkom heten in de berenklas.
Onze klas telt 20 kleuters ( 14 derde kleuters en 6 tweede kleuters )

In de berenklas valt er heel wat te ontdekken. Er zijn heel wat speelhoekjes / klassikale momentjes ,  die ons er toe brengen om de totale ontwikkeling van jullie kind te bevorderen ! Want spelen is leren !

Elke week zullen Hompeltje en Pompeltje ( onze vertrouwde klaspopjes ) ons komen vertellen welk thema er zal uitgewerkt worden....
De kinderen krijgen zelf de kans om het onderwerp te kiezen, maar ook de juf zal hiertoe een steentje bijdragen.
Deze komende thema's zullen jullie terugvinden op de berenblog.

Ik wil jullie hierbij graag uitnodigen op de infoavond op maandag 9 september.

Wat mag uw kleuter de eerstvolgende dagen meebrengen naar school ?

 • een doos papieren zakdoekjes
 • een pakje vochtig toiletpapier
 • pantoffeltjes voor in de klas ( kousen mag ook )
 • een grote pak koeken ( koekjes die dan gebruikt worden om uit te delen in de klas )
Hartelijk dank daarvoor ! 


Wij zien het volledig zitten !!!! Jullie ook ? Want in onze
klas zit je BERE - goed !